Các trọng tâm phát triến bền vững

  • Bảo vệ Môi trường: Taseco Land hướng đến phát triển các sản phẩm BĐS đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường (xử lý nguồn nước thải, nước sạch tiêu dùng, v.v.)
  • Xây dựng Xã hội Bền vững: Taseco Land phấn đấu nâng cao chất lượng cuộc sống thông qua việc cung cấp các sản phẩm BĐS cho đa dạng khách hàng trong nước và quốc tế; Tạo nhiều việc làm chất lượng cho các địa phương nơi Taseco Land phát triển dự án và Xây dựng cộng đồng văn minh, hiện đại
  • Quản trị doanh nghiệp: Taseco Land không ngừng nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, luôn đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp tuân thủ quy định của pháp luật; Minh bạch trong thông tin dự án, giải đáp các vướng mắc về pháp lý cho khách hàng; Không ngừng cải tiến, ứng dụng công nghệ vào quá trình thiết kế, bán hàng, phân phối sản phẩm

Đối tác: