- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN ALACARTE HẠ LONG

- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: ALACARTE HA LONG JOINT STOCK COMPANY

- Mã số doanh nghiệp: 0109475770

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Đỗ Việt Thanh

- Địa chỉ chủ sởLô đất H30-H33, Bán đảo số 2, khu đô thị dịch vụ Hùng Thắng, Phường Hùng Thắng, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

- Ngành nghề kinh doanh chính:

+ Hoạt động tư vấn quản lý

+ Hoàn thiện công trình xây dựng

+ Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

+ Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng

+ Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí

+ Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

+ Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch

+ Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

+ Dịch vụ phục vụ đồ uống

+ Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc

+ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác

+ Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)

+ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

+ Quảng cáo

+ Đại lý du lịch

Đối tác: