Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẨN BAO BÌ VIỆT NAM

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM PACKAGING CORPORATION 

Tên doanh nghiệp viết tắt:  VPC VN

Mã số doanh nghiệp:  0100107349 Cấp lần đầu: 04/04/2005

Địa chỉ trụ sở chính: Số 1283 đường Giải Phòng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Đào Tiến Dương

Ngành nghề kinh doanh:

+ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng  hoặc đi thuê.

+ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

+ Đại lý, môi giới đấu giá...

Đối tác: