Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VIỆT NAM 

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: VIETNAM PACKAGING CORPORATION

Tên doanh nghiệp viết tắt: VPC VN., JSC 

Mã số doanh nghiệp: 0100107349      Cấp lần đầu: 04/04/2005


Địa chỉ trụ sở chính: Số 31 phố Hàng Thùng, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 6451688             Fax: 6451699

Email: packexport-vn@hn.vnn.vn                             Website: vpc.com.vn


Người đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Duy Tân


 

Ngành nghề kinh doanh:

+ In ấn

+ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Đối tác: