Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẨN ĐẦU TƯ TAH

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: TAH INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên doanh nghiệp viết tắt:  TAH INVEST

Mã số doanh nghiệp:  0109656953 Cấp lần đầu: 02/06/2021

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, toà nhà NO2-T1, khu Đoàn Ngoại Giao, đường Xuân Tảo, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 3 793 2525

Người đại diện theo pháp luật: Ông Đỗ Việt Thanh

Ngành nghề kinh doanh:

+ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng  hoặc đi thuê.

+ Tư vấn, mô giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

+ Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

+ Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng.

+ Dịch vụ ăn uống khác.

+ Dịch vụ phục vụ đồ uống.

+ Xây nhà để ở.

+ Xây dựng nhà không để ở.

+ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

+ Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

+ Quảng cáo.

+ Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch.

+ Điều hành tua du lịch.

+ Đại lý du lịch.

+ Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.

+ Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu:

  • Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư.

Đối tác: