Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 4

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: INVESTMENT AND CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY NO4

Tên doanh nghiệp viết tắt: ICON4

Mã số doanh nghiệp: 0100105574    Cấp lần đầu: 09/02/2006

Địa chỉ trụ sở chính: 243A Đê La Thành, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243.766.8976             Fax: 0243.766.8863

Email:  vanphong@icon4.com.vn                       Website: www.icon4.com.vn
 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đức Lai


Ngành nghề kinh doanh:

+ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng  hoặc đi thuê.

+ Xây dựng các loại nhà.

+ Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

+ Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

+ Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

+ Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi, điều hòa không khí...

Đối tác: