Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài:  Investmen and Construction joint stock Company No.4 

Tên doanh nghiệp viết tắt: ICON4

Mã số doanh nghiệp: 0100105574    Cấp lần đầu: 19-05-1998


Địa chỉ trụ sở chính: 243A Đê La Thành – Láng Thượng – Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: 04.5563279             Fax: 04.5563280

Email:  icon4@icon4.com.vn                       Website: www.icon4.com.vn

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đức Hà


 

Ngành nghề kinh doanh:

+ Hoạt động xây dựng chuyên dụng. 

Đối tác: