Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẨN TẦM NHÌN HỒ TÂY

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: WEST LAKE VIEW JOINT STOCK COMPANY

Tên doanh nghiệp viết tắt:  WEST LAKE VIEW

Mã số doanh nghiệp:  0110182722 Cấp lần đầu: 16/11/2022

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, toà nhà NO2-T1, khu Đoàn Ngoại Giao, đường Xuân Tảo, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

Điện thoại: 024 3 793 2525

Người đại diện theo pháp luật: Ông Đỗ Việt Thanh

Ngành nghề kinh doanh:

+ Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ

+ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Đối tác: