Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẨN TASECO INVEST

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài: TASECO INVEST JOINT STOCK COMPANY

Tên doanh nghiệp viết tắt:  TASECO INVEST

Mã số doanh nghiệp:  0108714930 Cấp lần đầu: 24/04/2019

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, toà nhà N02-T1, khu Đoàn Ngoại giao, phố Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 3 793 2525

Người đại diện theo pháp luật: Bà Tạ Thị Thu Thủy

Ngành nghề kinh doanh:

+ Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng  hoặc đi thuê.

+ Tư vấn, mô giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.

+ Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

+ Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng.

+ Dịch vụ ăn uống khác.

+ Dịch vụ phục vụ đồ uống.

+ Xây nhà để ở.

+ Xây dựng nhà không để ở.

+ Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác.

+ Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan.

+ Quảng cáo.

+ Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tour du lịch.

+ Điều hành tua du lịch.

+ Đại lý du lịch.

+ Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại.

+ Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu:

  • Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư.

Đối tác: