Vị trí:                                 Thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa


Loại hình sản phẩm:      Khu du lịch nghỉ dưỡng sinh thái bốn mùa cao cấp


Diện tích:                          Tổng diện tích khu đất của dự án: 457.102 m2

                                         + Khu biệt thự nghỉ dưỡng: 47.156 m
 
                                         + Khu kiot dịch vụ du lịch: 10.328 m2
 
                                         + Đất dịch vụ công cộng: 4.104 m2
 
                                         + Đất du lịch nghỉ dưỡng: 159.266 m2
 
                                         + Đất khách sạn: 23.314 m2
 
                                         + Đất công viên - cây xanh: 164.262 m2
 
                                         + Đất giao thông: 40..814 m2
 
                                         + Đất hạ tầng kỹ thuật: 6.858 m2

Quy mô dự án:               Khu vực nghiên cứu 43 ha


Chủ đầu tư:                       Công Ty Cổ Phần Đầu tư Du lịch Sinh thái LILAMA 18 (Công ty con TASECO Land).


"Các thông tin trên chỉ mang tính chất tương đối, để biết chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp chủ đầu tư dự án"

Đối tác: