Dự án Khu nhà ở Riverview Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình | TASECO LAND

Vị trí:                               Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

Loại hình sản phẩm:       Liền kề, biệt thự 

Diện tích:                         - Liền kề:                    150-200 lô                    1,94 ha

                                        - Biệt thự                     60-80 lô                       1,94 ha
 
                                      

Quy mô dự án:                Tổng diện tích ô đất: 8,64 ha:

                                       + Đất ở: 3,89 ha 
 
                                       + Đất công cộng: 0,26 ha - 40%
 
                                       + Đất TMDV, đô thị: 0,26 ha - 40-80% 
 
                                       + Đất cây xanhc: 1,04 ha - 5-10%
 
                                       + Đất giao thông, HTKT: 3,2 ha - 5-10%
 
 
Tiến độ dự án:                    Năm 2021
 
 

Đối tác: