07/2009: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản An Bình (tiền thân của Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản TASECO) được thành lập với số vốn điều lệ ban đầu là 6.000.000.000 đồng
 
2009: Triển khai đầu tư, xây dựng dự án An Bình Complex - tổ hợp chung cư thương mại và nhà ở nằm ở phần phía Bắc dự án Đoàn Ngoại Giao, trên địa bàn phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.
 
05/2016: Tăng vốn Điều lệ của Công ty lên 30.000.000.000 đồng
 
03/2017: Chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco và tăng vốn Điều lệ lên 150.000.000.000 đồng
 
12/2017: Tăng vốn Điều lệ lên 300.000.000.000 đồng.
 
01/2018: Taseco Group tái cơ cấu lại tổ chức lại hoạt động. Theo đó, toàn bộ lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, phát triển bất động sản và khối nhân sự các phòng, ban được chuyển giao sang Taseco Land để tiếp tục triển khai thực hiện các dự án bất động sản của Taseco Group và các đơn vị thành viên trong hệ thống. 
 
04/2018: Tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Taseco Hồ Tây để triển khai dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 
06/2018: Taseco Land chính thức động thổ Dự án Tòa nhà Hỗn hợp Thương mại Dịch vụ và căn hộ chung cư Alacarte Hạ Long tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
 
06/2018: Tăng vốn Điều lệ lên 600.000.000.000 đồng.
 
 
04/2019: Tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Taseco Invest để triển khai thực hiện dự án B3-CC2.
 
 
12/2019: Tăng vốn Điều lệ lên 1.360.000.000.000 đồng.
 
 
09/2020: Tăng vốn Điều lệ lên 1.600.000.000.000 đồng.
 
 
06/2021: Tăng vốn Điều lệ lên 2.000.000.000.000 đồng.

Đối tác: