2009: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản An Bình (tiền thân của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản TASECO) được thành lập với số vốn điều lệ ban đầu là 6.000.000.000 đồng
 
Triển khai đầu tư, xây dựng dự án An Bình Complex - tổ hợp chung cư thương mại và nhà ở nằm ở phần phía Bắc dự án Đoàn Ngoại Giao, trên địa bàn phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Thành Phố Hà Nội.
 
05/2016: Tăng vốn Điều lệ của Công ty lên 30.000.000.000 đồng
 
2017: Chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco.
 
Hoàn thành tăng vốn Điều lệ lên 300.000.000.000 đồng.
 
2018: Taseco Group tái cơ cấu lại tổ chức lại hoạt động. Theo đó, toàn bộ lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, phát triển bất động sản và khối nhân sự các phòng, ban được chuyển giao sang Taseco Land để tiếp tục triển khai thực hiện các dự án bất động sản của Taseco Group và các đơn vị thành viên trong hệ thống.
 
Hoàn thành tăng vốn Điều lệ lên 600.000.000.000 đồng.
 
04/2019: Tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Taseco Invest để triển khai thực hiện dự án B3-CC2.
 
Hoàn thành tăng vốn Điều lệ lên 1.360.000.000.000 đồng.
 
2020: Hoàn thành tăng vốn Điều lệ lên 1.600.000.000.000 đồng.
 
2021: Tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Yên Bình, Công ty Cổ phần Đầu tư TAH

Sở hữu cổ phần chi phối của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 4 để triển khai thực hiện Dự án nhóm nhà ở Đông Nam đường Tố Hữu.

 
2021: Hoàn thành tăng vốn Điều lệ lên 2.000.000.000.000 đồng.
 
2022: Hoàn thành tăng vốn Điều lệ lên 2.700.000.000.000 đồng.

Đối tác: