Ngành nghề kinh doanh cốt lõi: Đầu tư, kinh doanh bất động sản.
 
Ngành nghề kinh doanh khác: 
  • Hoạt động xây dựng nhà ở, công trình kỹ thuật dân dụng, lắp đặt hệ thống xây dựng, hoàn thiện công trình xây dựng;
  • Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
  • Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;
  • Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất;
  • Hoạt động thiết kế chuyên dụng;
  • Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí;
  • Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
  • Sản xuất, bán buôn vật liệu xây dựng và thiết bị lắp đặt trong xây dựng;
  • Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.

Đối tác: