QUẢN LÝ, KHAI THÁC VÀ VẬN HÀNH BẤT ĐỘNG SẢN

Một trong những lĩnh vực hoạt động thế mạnh của TASECO Land trong những năm gần đây là Khai thác, quản lý và vận hành Bất động sản. Thông qua các đơn vị thành viên trực thuộc, trong đó có Công ty Cổ phần Quản lý Bất động sản Quốc tế (IMCS), TASECO Land đang đẩy mạnh và mở rộng các hoạt động kinh doanh này tại các dự án bất động sản thuộc hệ thống TASECO và các đối tác chiến lược của TASECO trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận. 

Các dịch vụ chính: 

Dịch vụ quản lý, vận hành các Tòa nhà chung cư;

Dịch vụ quản lý các Khu đô thị;

Dịch vụ quản lý, khai thác, kinh doanh các Trung tâm thương mại, mặt bằng thương mại; 

Dịch vụ quản lý, vận hành, khai thác các khu Văn phòng thương mại;

Dịch vụ quản lý biệt thư, nhà riêng, nhà liền kề. 

Các dự án đang quản lý, vận hành và khai thác: 

Tòa nhà TASECO Complex, Khu đoàn ngoại giao, Xuân Tảo, Bắc từ Liêm, Hà Nội.

Tòa nhà Phú Mỹ Complex, Khu đoàn ngoại giao, Xuân Tảo, Bắc từ Liêm, Hà Nội.

Tòa nhà An Bình Complex, Khu đoàn ngoại giao, Xuân Tảo, Bắc từ Liêm, Hà Nội. 

Tòa nhà Quang Minh Land, Khu đoàn ngoại giao, Xuân Tảo, Bắc từ Liêm, Hà Nội.

Đối tác: