Chứng chỉ đạt tiêu chuẩn chỉ số cải tiến chất lượng 2017

Chứng chỉ đạt tiêu chuẩn CHỈ SỐ CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG 2017

Năm 2017, Taseco Land đã được đón nhận giải thưởng “Thương hiệu Tiêu biểu Chất lượng vượt trội 2017-Quality Brands Outstanding 2017” do Liên hiệp chất lượng Châu Á Thái Bình Dương (APQ) chủ trì tổ chức; được cố vấn chất lượng quốc tế bởi Tổ chức liên kết Thương mại toàn cầu GTA (Vương Quốc Anh) và Tổ chức Chứng nhận Quốc tế InterConformity (CHLB Đức – Châu Âu). Theo Báo cáo Chỉ số sáng tạo đổi mới chất lượng QII-2017, có 103 trong tổng số hơn 500  doanh nghiệp Việt Nam đã xuất sắc áp dụng quy trình phù hợp với yêu cầu của Hệ thống đảm bảo chất lượng QAS-2017 và phát triển thương hiệu QII-2017. Đặc biệt, Taseco Land đã lọt vào Top 10 đơn vị xuất sắc nhất đạt được chứng chỉ “Thương hiệu tiêu biểu Chất lượng vượt trội 2017 - Quality Brands Outstanding 2017”.

Theo Tasecoland

Đối tác: