Chứng chỉ đạt tiêu chuẩn chỉ số tín nhiệm xanh 2018

Chứng chỉ đạt tiêu chuẩn CHỈ SỐ TÍN NHIỆM XANH được cấp bởi GTA - Global  và IAF

Hệ thống chứng nhận chỉ số tín nhiệm doanh nghiệp 2018 (Trust Business Index – TBI: 2018) là hệ thống khảo sát báo cáo chỉ số tín nhiệm doanh nghiệp, bao gồm nhiều tiêu chuẩn, trong đó có: Bằng chứng về trách nhiệm xanh, sạch, dưới sự chấp thuận giám sát của Tổ chức Chứng nhận quốc tế InterConformity – CHLB Đức & Global GTA.

Hệ thống chứng nhận TBI: 2018 được Hội đồng liên minh thương mại – Viện doanh nghiệp Việt Nam, Trung tâm đánh giá chỉ số tín nhiệm doanh nghiệp; Tổ chức liên kết thương mại toàn cầu – Global GTA và Tổ chức đánh giá và Chứng nhận Quốc tế InterConformity (CHLB Đức – Châu Âu) phối hợp thực hiện.

Với việc đạt được chứng nhận “Chỉ số tín nhiệm xanh” của TBI: 2018, Taseco Land vinh dự và tự hào khi xem đây là bằng chứng về trách nhiệm với môi trường của doanh nghiệp đã được các tổ chức trong nước và quốc tế đánh giá và công nhận.

Theo Tasecoland

Đối tác: