TASECO NHẬN BẰNG KHEN TRONG CÔNG TÁC TÀI CHÍNH VÀ CÔNG TÁC XÃ HỘI TỪ THIỆN NĂM 2011 NGÀNH CÔNG THƯƠNG

Tại hội nghị này, lãnh đạo Công đoàn Công thương Việt Nam đã tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động công tác tài chính năm 2011, tập huấn nghiệp vụ, phổ biến chính sách mới về công tác tài chính và triển khai nhiệm vụ năm 2012; Đồng thời hội nghị cũng đã tổng kết công tác xã hội từ thiện năm 2011 của ngành. 

Nằm trong chương trình tổng kết, Công đoàn Ngành đã tiến hành khen thưởng đối với sự đóng góp của các tập thể, cá nhân trong công tác tài chính và xã hội, từ thiện của Ngành năm 2011. Với những đóng góp của mình, Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không Thăng Long đã vinh dự được trao tặng Bằng khen “Đạt thành tích xuất sắc trong công tác tài chính công đoàn năm 2011”, “Đạt thành tích xuất sắc trong công tác xã hội từ thiện năm 2011”; Cá nhân đồng chí Nguyễn Minh Hải – Tổng giám đốc Công ty được tặng bằng khen “Đạt thành tích xuất sắc trong công tác xã hội từ thiện năm 2011”.

Với các thành tích đã đạt được trong năm 2011, Công đoàn Công ty phấn đấu tiếp tục phát huy các thành tích đã đạt được. Giữ vững danh hiệu vững mạnh, xuất sắc trong mọi lĩnh vực năm 2011

 

 

Đối tác: