LỄ CÔNG BỐ BỔ NHIỆM CHỨC DANH PHÓ GIÁM ĐỐC BQL CÁC DỰ ÁN THANH HÓA

         Ngày 07/09/2020, được sự đồng ý của Hội đồng quản trị Công ty, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land) tổ chức Lễ Công bố bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc BQL các dự án Thanh Hóa.

        Tham dự buổi lễ có các Ông/ Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Taseco, Taseco Land và Ban lãnh đạo các công ty thành viên trong hệ thống của Taseco Land.

        Theo đó, Ông Nguyễn Nam Hưng được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc BQL các dự án Thanh Hóa và giao nhiệm vụ Phụ trách Ban Quản lý các Dự án Thanh Hóa.

        Việc bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc BQL các Dự án Thanh Hóa, nhằm tăng cường hoàn thiện hệ thống cơ cấu tổ chức, kiện toàn các chức năng cho hoạt động và bộ máy quản lý, điều hành ngày một tốt hơn, vững mạnh hơn theo từng bước phát triển của Công ty trong thời gian tới.

Đối tác: