LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO CÁC QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM NHÂN SỰ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TASECO

LỄ CÔNG BỐ VÀ TRAO CÁC QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM NHÂN SỰ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TASECO

Ngày 26/10/2020, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (Taseco Land) đã tổ chức Lễ công bố và trao các Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc, Trợ lý Tổng Giám đốc.

Tham dự buổi lễ có các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và lãnh đạo các phòng, ban chức năng của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long và Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco.

Theo đó, Ông Nguyễn Đức Hà được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty.

Ông Nguyễn Minh Hải – Phó Chủ tịch HĐQT Taseco Land (bên trái) trao quyết định Bổ nhiệm cho Ông Nguyễn Đức Hà

           

Ông Nguyễn Văn Phi và Ông Nguyễn Văn Đức được bổ nhiệm giữ chức danh Trợ lý Tổng Giám đốc.

Ông Nguyễn Trần Tùng - TGĐ Taseco Land (bên phải) trao quyết định Bổ nhiệm cho

Ông Nguyễn Văn Phi (bên trái) và Ông Nguyễn Văn Đức (ở giữa).

       Việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc và các Trợ lý Tổng Giám đốc nhằm tăng cường hoàn thiện hệ thống cơ cấu tổ chức, kiện toàn các chức năng cho hoạt động và bộ máy quản lý, điều hành ngày một tốt hơn, vững mạnh hơn theo từng bước phát triển của Công ty trong thời gian tới.

 

Đối tác: