TASECO LAND KIỆN TOÀN TỔ CHỨC, BỘ MÁY ĐỂ PHÁT TRIỂN

Trong không khí phấn khởi chào xuân 2020, Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Taseco (Taseco Land) đã đón nhận thêm các vị trí nhân sự mới trong bộ máy lãnh đạo của công ty để tiến tới kiện toàn hệ thống, phát huy hiệu quả năng lực để phát triển doanh nghiệp.

Taseco Land khép lại năm 2019 với việc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Cùng với đó Taseco Land đã phát triển thêm nhiều dự án có quy mô lớn tại các tỉnh thành Hà Nội, Quảng Bình, Huế.... Mới đây, Công ty Cổ phần đầu tư bất động sản Taseco (Taseco Land) đã hoàn thành thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 15 với số vốn là 1.360 tỷ đồng.

Một trong những yếu tố góp phần quan trọng vào sự thành công của Taseco Land đó chính là công tác tổ chức nhân sự. Trong những năm qua, Taseco Land luôn tập trung phát triển nguồn nhân lực, chú trọng thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng cán bộ, xây dựng bộ máy tổ chức đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng lớn mạnh của Công ty.

Nhằm tăng cường bộ máy quản lý cấp cao đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện các dự án đang có sẵn cũng như phát triển thêm các dự án mới, Taseco Land đã tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức của Công ty ngay từ những ngày đầu tiên của năm 2020. Cụ thể HĐQT Công ty đã bổ nhiệm Ông Đỗ Việt Thanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực; bổ nhiệm Bà Cao Thị Lan Hương giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc kiêm Chánh Văn phòng Công ty.

Ông Đỗ Việt Thanh được bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc thường trực

Bà Cao Thị Lan Hương được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám Đốc kiêm Chánh Văn Phòng Công ty Taseco Land

Các vị trí nhân sự cấp cao khác của Taseco Land được bổ nhiệm từ tháng 01/2020

Cũng trong dịp này, Công ty Taseco Land đã bổ nhiệm thêm một số vị trí nhân sự khác. Điều chuyển ông Phan Hoài Nam từ vị trí Chánh Văn Phòng sang phó Trưởng phòng Phát triển dự án. Bổ nhiệm hai vị trí phó Chánh Văn Phòng đối với ông Nguyễn Ngọc Hà và bà Phạm Thị Thu Hiền.

Đồng thời, Công ty cũng tiến hành rà soát và triển khai củng cố công tác nhân sự tại đơn vị; đề cao phát triển kỹ năng làm việc và năng lực cán bộ, năng suất lao động, đồng thời liên tục quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo, luân chuyển đối với những cán bộ có năng lực chuyên môn, kết quả công tác tốt.

Song song với kế hoạch hoạt động của Taseco Land trong năm 2020 cùng với nhiều dự án trọng điểm, việc kiện toàn tổ chức, củng cố bộ máy nhân sự của doanh nghiệp sẽ là bàn đạp để đưa Taseco Land sớm hoàn thành các kế hoạch đã đề ra.

Đối tác: