Khu nhà ở thuộc khu tái định cư Hải Yến

Nằm tại phường Nguyên Bình, tỉnh Thanh Hóa, Dự án khu nhà ở thuộc Khu tái định cư Hải Yến là khu nhà ở cao cấp với các...

Các trọng tâm phát triến bền vững

Bảo vệ môi trường - Xây dựng xã hội bền vững - Quản trị doanh nghiệp

Đối tác: