TASECO land đạt “cú đúp” chứng nhận của TBI:2018 – 4/6/2018

Sau một thời gian chuẩn bị và đăng ký xét duyệt hồ sơ, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản TASECO (TASECO Land) đã chính thức giành “cú đúp” chứng nhận của TBI:2018 đó là “Chứng nhận chỉ số nhà cung cấp chất lượng” và “Chứng nhận chỉ số tín nhiệm xanh”. Các chứng nhận này có hiệu lực từ ngày 04/06/2018.

Taseco Land đạt
"Chứng nhận chỉ số nhà cung cấp chất lượng”
và “Chứng nhận chỉ số tín nhiệm xanh

Taseco Land - Chứng nhận nổi bật đã đạt được