TASECO LAND HỖ TRỢ 500 TRIỆU ĐỒNG XÂY DỰNG NHÀ CHO HỘ NGHÈO TẠI THỊ XÃ DUY TIÊN - TỈNH HÀ NAM

Công ty Cổ phần Đầu tư bất động sản TASECO hỗ trợ 500 triệu đồng xây dựng nhà cho 10 hộ nghèo có nhà ở không an toàn trên địa bàn thị xã

Đối tác: