TASECO ĐỒNG HÀNH CÙNG CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT "CÕI THIÊNG ĐỒNG LỘC" NĂM 2022

Ngày 22/7/2022, Chương trình "Cõi thiêng Đồng Lộc" do Báo Nhân dân, UBND Tỉnh Hà Tĩnh, Tạp chí Cộng Sản, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã trang trọng diễn ra tại Quảng trường di tích...

Đối tác: