BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Môi trường xanh cho thế hệ tương lai trong lành

TASECO Land chú trọng phát triển các sản phẩm BĐS đảm bảo các tiêu chuẩn về môi trường ngay từ giai đoạn quy hoạch và thiết kế (diện tích đất cây xanh, xử lý nguồn nước thải, nước sạch tiêu dùng,…)

Tìm hiểu thêm