TASECO Land tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần thứ 1 – 10/6/2018

Sáng 10/06/2018, tại Tòa nhà N02 – T1 khu Đoàn ngoại giao, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản TASECO – Chủ đầu tư của dự án - đã tổ chức thành công Hội nghị nhà Chung cư tòa nhà N02 - T1 lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2018 – 2021).

Hội nghị chung cư tổ chức
lần thứ 1