Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm

Sáng ngày 23/08, tại trụ sở công ty TASECO - Khu đô thị đoàn Ngoại giao, Q. bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội , Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Thăng Long đã tổ chức thành công Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 2016.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm

Hội nghị do ông Phạm Ngọc Thanh, Chủ tịch hội đồng quản trị và ông Nguyễn Minh Hải, Tổng giám đốc TASECO chủ trì; cùng với sự tham gia của Ban Tổng Giám đốc, Ban Lãnh đạo các công ty thành viên trong hệ thống TASECO.

Ông Phạm Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Minh Hải, Tổng Giám đốc TASECO, chủ trì hội nghị

Hội nghị đã tổng hợp, đánh giá công tác thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh của toàn hệ thống TASECO trong 6 tháng đầu năm 2016. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và Việt Nam có nhiều biến động, toàn thể người lao động TASECO vẫn nỗ lực hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trình bày tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Hải, Tổng Giám đốc TASECO cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, TASECO đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra; tiếp tục xây dựng hệ thống quản trị minh bạch trong toàn hệ thống TASECO; các lĩnh vực kinh doanh đều có sự phát triền tốt mang lại doanh thu hiệu quả và bền vững.

Toàn cảnh Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm

Không chỉ khẳng định vị thế qua những con số kết quả ấn tượng, thương hiệu TASECO tiếp tục phát triển mạnh mẽ và được ghi nhận bởi các tổ chức uy tín.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tịch hội đồng quản trị, đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của từng công ty thành viên và toàn TASECO. Bên cạnh đó, Chủ tịch hội đồng quản trị cũng lưu ý những mặt đạt được, chưa đạt được và tồn tại hạn chế của từng mảng kinh doanh, và đưa ra các định hướng chiến lược phát triển, chỉ đạo sát sao cho công tác triển khai kế hoạch kinh doanh cho 6 tháng kết thúc năm 2016.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Lãnh đạo các công ty thành viên của TASECO cũng đã đóng góp các ý kiến tham luận để khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả kinh doanh và giải pháp thực hiện để hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu của Ban Lãnh đạo TASECO đề ra cho cả năm 2016.

Các đại biểu phát biểu tại hội nghị