TASECO Land tổ chức hội nghị nhà chung cư lần thứ nhất

Sáng 10/06/2018, tại Tòa nhà N02 – T1 khu Đoàn ngoại giao, Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản TASECO – Chủ đầu tư của dự án - đã tổ chức thành công Hội nghị nhà Chung cư tòa nhà N02 - T1 lần thứ nhất (nhiệm kỳ 2018 – 2021).

Hội nghị nhà chung cư lần thứ nhất

Hội nghị còn có sự tham dự của đại diện UBND phường Xuân Tảo, đại diện Công an phường Xuân Tảo, đại diện Tổ dân phố số 1 phường Xuân Tảo. Hội nghị được tổ chức tại Phòng sinh hoạt cộng đồng của tòa nhà với sự tham gia của 76/98 đại biểu là chủ sở hữu căn hộ và diện tích văn phòng, thương mại được mời tham dự hội nghị, đạt 77,6 % tổng số đủ điều kiện tổ chức theo quy định của pháp luật.

Toàn cảnh hội nghị nhà chung cư tòa nhà N02 –T1

Tại Hội nghị, Ông Nguyễn Trần Tùng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản TASECO (TASECO LAND), đại diện Chủ đầu tư dự án tòa nhà N02 – T1 – đã chủ trì điều hành hội nghị. Thành viên của Đoàn chủ tịch đã đọc báo cáo và xin ý kiến hội nghị thông qua quy chế hội nghị nhà chung cư Tòa N02-T1. Đồng thời, hội nghị đã biểu quyết thông qua một số văn bản như: Quy chế tổ chức hội nghị nhà chung cư tòa nhà N02-T1; Quy chế bầu cử ban quản trị tòa nhà N02-T1 nhiệm kỳ 2018 - 2021; Quy chế hoạt động và quy chế thu, chi tài chính của ban quản trị tòa nhà N02-T1 và Nội quy quản lý sử dụng tòa nhà N02-T1. Đa số cư dân đều thể hiện sự nhất trí cao đối với các văn bản này. Bên cạnh đó, Đoàn chủ tịch cũng tiếp thu một số ý kiến đóng góp của cư dân và sẽ chuyển giao các ý kiến này cho ban quản trị để tiếp tục kiện toàn các văn bản.

Sau hơn 3 giờ làm việc nghiêm túc, các đại biểu tham dự Hội nghị đã lựa chọn và bầu ra Ban Quản trị Tòa nhà gồm 05 người. Cơ cấu Ban Quản trị có 1 Trưởng ban, 2 Phó Trưởng ban và 2 thành viên.

05 thành viên của Ban quản trị nhận hoa chúc mừng của hội nghị

Với việc thành lập Ban Quản trị, cư dân tòa nhà N02 – T1 khu Đoàn ngoại giao không chỉ được đảm bảo quyền lợi hợp pháp thông qua những đại diện, mà Chủ đầu tư cũng dễ dàng tiếp nhận tâm tư, ý kiến của cư dân để cùng chung tay xây dựng cộng đồng sống văn minh tại đây.

Hội nghị nhà chung cư Tòa nhà N02 – T1 khu Đoàn ngoại giao (Nhiệm kỳ 2018 – 2021) được tổ chức thành công thể hiện sự chuyên nghiệp và nghiêm túc của Công ty TASECO LAND - Chủ đầu tư - trong việc thực hiện các cam kết với khách hàng và tuân thủ pháp luật về nhà ở trong quá trình đầu tư, xây dựng và đưa vào sử dụng dự án.