TASECO nội bài tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 11/4/2017 tại Hà Nội, Công ty CPDV Hàng Không Taseco Nội Bài (Taseco Nội Bài) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.Đại hội được xem như một bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự phát triển mới của Công ty trong lộ trình trở thành công ty đại chúng và niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán trong thời gian tới.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2017

Ngoài sự hiện diện của các cổ đông của Công ty, Đại hội còn có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Công ty CTCP dịch vụ Hàng Không Thăng Long (TASECO) và Công ty CP Dịch vụ Hàng không Taseco Nội Bài.

Toàn cảnh Đại hội

Thay mặt ban điều hành, ông Lê Anh Quốc - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Taseco Nội Bài - đã báo cáo trước toàn thể Đại hội kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2017 của Công ty. Theo đó, trong năm 2016, Công ty đã đạt được những kết quả kinh doanh khá ấn tượng như doanh thu đạt gần 317 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 44 tỷ đồng. Cùng với đó, kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2017 cũng đưa ra mục tiêu doanh thu đạt gần 593 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 146 tỷ đồng. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 dự kiến từ 35 – 50%.

Ông Lê Anh Quốc – CT HĐQT kiêm TGĐ Taseco Nội Bài - báo cáo trước Đại hội

Tại Đại hội, các cổ đông cũng đã thống nhất thông qua nhiều quyết định quan trọng với tỷ lệ tuyệt đối như: Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2017-2022, Quyết định phương án phân phối lợi nhuận, Thông qua Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2017. Đặc biệt, để phù hợp với định hướng phát triển và lộ trình đại chúng hóa, niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán trong thời gian tới, Đại hội cũng đã quyết định đổi tên Công ty thành Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không TASECO và sửa đổi Điều lệ Công ty.
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ông Phạm Ngọc Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty TASECO đã biểu dương những nỗ lực, đóng góp của lãnh đạo và cán bộ nhân viên Taseco Nội Bài vào thành công chung của Tập đoàn trong năm 2016. Ông Phạm Ngọc Thanh mong muốn và tin tưởng rằng: Đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Công ty TASECO Nội Bài sẽ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng và nỗ lực cố gắng để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2017 sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực hơn nữa. Đồng thời, Ông Phạm Ngọc Thanh cũng nhấn mạnh rằng: Ban lãnh đạo Công ty TASECO Nội Bài cần chú trọng hơn nữa tới việc kiện toàn bộ máy nhân sự, củng cố hệ thống quản lý và nâng cao hiệu quả của công tác quản trị điều hành ngay trong quý I và II năm 2017 đáp ứng các điều kiện để đại chúng hóa và sớm niêm yết cố phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán.

Ông Phạm Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT Taseco – phát biểu tại Đại hội

Thay mặt Cổ đông TASECO, Ông Nguyễn Minh Hải - Tổng giám đốc Công ty TASECO - cũng đánh giá cao những kết quả đạt được của TASECO Nội Bài trong năm 2016, đồng thời đưa ra những ý kiến đóng góp mang tính định hướng chiến lược đối với việc triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty trong năm 2017.

Ông Nguyễn Minh Hải – Tổng giám đốc Taseco - phát biểu tại Đại hội

Sau khi Đại hội thống nhất bầu ra các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty đã ra mắt Đại hội.

Các Thành viên Hội đồng quản trị Taseco Nội Bài nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt Đại hội

Các Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022 ra mắt Đại hội

HĐQT, BKS chụp ảnh cùng Ban lãnh đạo Taseco Nội Bài

Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp và mở ra nhiều niềm tin, hy vọng mới của các cổ đông về sự phát triển mạnh mẽ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không TASECO trong năm 2017.