TASECO tổ chức hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2017

Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm

Tham dự hội nghị có sự hiện diện của ông Phạm Ngọc Thanh - Chủ tịch HĐQT; ông Nguyễn Minh Hải – Tổng Giám Đốc; các thành viên HĐQT công ty; Đại diện Ban lãnh đạo các công ty thành viên, công ty liên kết và các Trưởng phòng, Ban, Đơn vị của Công ty.

Thay mặt cho HĐQT,Ban điều hành Công ty TASECO mẹ, ông Nguyễn Minh Hải đã phát biểu khai mạc Hội nghị, giới thiệu mô hình tổ chức mới của Tập đoàn sau khi cơ cấu lại và giới thiệu nhân sự chủ chốt tại các đơn vị thành viên khối dịch vụ, khối Bất động sản.

Các đại biểu tham dự lắng nghe phần giới thiệu của TGĐ Nguyễn Minh Hải

Ông Phạm Đức Long – Phó Tổng giám đốc Công ty đã thay mặt Công ty báo cáo kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm trước toàn thể Hội nghị. Theo đó, kết quả doanh thu, lợi nhuận tại Công ty mẹ và các đơn vị thành viên đều vượt cao so với kế hoạch đã đề ra.

Ông Phạm Đức Long – Phó TGĐ giới thiệu thành phần tham dự

Tại Hội nghị, Lãnh đạo công ty, các đơn vị thành viên và liên kết đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được của các đơn vị. Các đại biểu cũng đi sâu phân tích những khó khăn, thuận lợi, những tồn tại và những giải pháp triển khai thực hiện trong 06 tháng cuối nămđối với các lĩnh vực trọng tâm của Công ty như Dịch vụ hàng không khách sạn, Đầu tư kinh doanh Bất động sản (BĐS) và Đầu tư tài chính.

Chủ tịch HĐQT và TGĐ công ty chủ trì chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Ngọc Thanh – Chủ tịch HĐQT Công ty đánh giá cao những kết quả kinh doanh đã đạt được và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Ban lãnh đạo cũng như tập thể CBNV Công ty TASECO và các đơn vị thành viên. Đồng thời, Chủ tịch Phạm Ngọc Thanh cũng chỉ ra những tồn tại, những vấn đề hạn chế mà TASECO mẹ và các đơn vị thành viên đang phải đối mặt. Để giải quyết được những khó khăn vướng mắc, hoàn thành các mục tiêu cuối năm, Chủ tịch HĐQT đề nghị Ban Lãnh đạo TASECO và các đơn vị phải quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo điều hành, đặc biệt quan tâm tới công tác đào tạo và phát triển nhân sự, tập trung củng cố, xây dựng một bộ máy năng động, hiệu quả, năng lực tốt đáp ứng các yêu cầu phát triển của Công ty và các đơn vị trong thời gian tới.

Phần tham luận, trao đổi của các đơn vị thành viên, liên kết

Tại Hội Nghị, ông Nguyễn Minh Hải đại diện Ban lãnh đạo Công ty TASECO mẹ đã giao nhiệm vụ kế hoạch điều chỉnh 06 tháng cuối năm 2017 cho Công ty CP Dịch vụ Hàng không TASECO (TASECO AIRS). Phát biểu bế mạc Hội nghị sơ kết, Tổng giám đốc Nguyễn Minh Hải cũng chia sẻ: “Từ những đóng góp, ý kiến vừa ghi nhận, Ban điều hành TASECO mẹ sẽ nghiên cứu và sẽ có nhữngđiều chỉnh phù hợp đối với công tác quản trị điều hành trong 06 tháng cuối năm. Ban điều hành cũng tin tưởng rằng, với sự ủng hộ, chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, sự nỗ lực cố gắng và tinh thần chung sức, chung lòng của cán bộ, nhân viên, nhất định TASECO mẹ và các đơn vị thành viên sẽ đạt được kết quả kinh doanh tốt nhất, hiệu quả nhất trong 06 tháng cuối năm 2017”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Phương – Đại diện C.ty TASECO AIRS nhận nhiệm vụ kế hoạch điều chỉnh 6 tháng cuối năm 2017

TGĐ Nguyễn Minh Hải phát biểu bế mạc Hội nghị