TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN DỰ ÁN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC
 
* Giai đoạn đầu tư dự án:
- Tình hiệu quả đầu tư dự án;
- Nắm toàn bộ thông tin pháp lý liên quan đến dự án;
- Hỗ trợ cung cấp hồ sơ cho các bộ phận liên quan đến tài chính kế toán dự án
- làm việc với các tổ chức tín dụng tìm nguồn tài trợ cho dự án trước khi triển khai.
* Giai đoạn triển khai dự án:
- Chịu trách nhiệm kiểm soát và cập nhật thông tin của dự án vào phần mềm kế toán bao gồm:
+ Theo dõi các hợp đồng đầu vào đầu ra;
+ Công tác thanh quyết toán nhà thầu
+ Theo dõi công nợ phải thu, phải trả;
+ Công tác bảo hành, bảo trì;
+ Công tác Kế hoạch tài chính dự án;
+ Công tác giải ngân dự án
+ Các công tác khác liên quan đến dự án.
- Tập hợp và tính giá thành dự án
- Phối hợp với các bộ phận chức năng khác thực hiện kiểm toán dự án hoàn thành
* Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng phòng và Ban Lãnh đạo Công ty
YÊU CẦU CÔNG VIỆC
- Tốt nghiệp Đại học chính quy, chuyên ngành liên quan đến Tài chính Kế toán;
- Kinh nghiệm: ít nhất 3 năm kinh nghiệm về tài chính kế toán trong lĩnh vực bất động sản;
- Ưu tiên ứng cử viên đã có kinh nghiệm làm việc trong các Công ty kiểm toán;
- Thành thạo sử dụng phần mềm tin học văn phòng (Powerpoint, Word, xcel…);
- Quản lý lưu trữ dữ liệu, tài liệu một cách khoa học;
- Trung thực, có khả năng chịu áp lực cao, chủ động, sáng tạo và có trách nhiệm trong công việc, cầu thị, ham học hỏi.

Đối tác: