Chứng chỉ Nhà cung cấp sản phẩm/dịch vụ chất lượng được tín nhiệm 2018

“Chứng chỉ Nhà cung cấp sản phẩm/dịch vụ chất lượng được tín nhiệm” do GTA - Global (United Kingdom) cấp

Chương trình khảo sát và báo cáo cấp chứng chỉ "Nhà Cung cấp Chất lượng - Trusted Quality Supplier 2018" là hoạt động dành cho các Doanh nghiệp có thương hiệu đáp ứng tốt các tiêu chí TQS – Trusted Quality Supplier, hướng đến sự thỏa mãn của khách hàng, phát triển năng lực cạnh tranh bền vững mang tầm khu vực và quốc tế.

Hệ thống chứng nhận chỉ số tín nhiệm doanh nghiệp 2018 (Trust Business Index – TBI: 2018) là hệ thống khảo sát báo cáo chỉ số tín nhiệm doanh nghiệp, được Hội đồng liên minh thương mại – Viện doanh nghiệp Việt Nam, Trung tâm đánh giá chỉ số tín nhiệm doanh nghiệp; Tổ chức liên kết thương mại toàn cầu – Global GTA và Tổ chức đánh giá và Chứng nhận Quốc tế InterConformity (CHLB Đức – Châu Âu) phối hợp thực hiện. Với việc đạt được chứng chỉ này, Taseco Land vinh dự và tự hào khi xem đây là bằng chứng về chất lượng uy tín của doanh nghiệp, được các tổ chức uy tín công nhận.

Theo Tasecoland

Đối tác: